Arkitektur og historie i Oslo:
Seilduksgaten 10

Denne store leiegården ble oppført i 1890-91 på en eiendom skilt ut fra Fossveien 1b for byggmester O. Nilsen ved den innvandrede svenske arkitekt Carl Aaman.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en langstrakt gatefasade. Fasaden har en grunnleggende symmetrisk komposisjon, der et bredt midtparti flankeres av to markante siderisalitter. Første etasje har kraftig kvaderpuss. I annen etasje er vinduene omkranset av stukkbelistning oppstykket av kvaderfelter. Tredje etasjes vinduer har kraftige, konsollbårne overdekninger, mens fjerde etasje er noe mer beskjedent artikulert. Stiluttrykket er en barokkpreget historisme. Gården gir assosiasjoner til den samme arkitektens arbeider på Frogner.

Henimot århundreskiftet var gården kommet i Joh. Fossums eie. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 98 beboere fordelt på 20 leiligheter. Blant menneskene her på denne tiden var delikatessehandlerske Augusta Øgaard, manufakturhandlerske Ingeborg Thoresen, gårdens eier Sofie Karlsen, politioverkonstabel Ole Johansen Lessund og pakkmester ved Kristiania Omkarteringskontor Hans Marius Hansen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl AamanGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no