Arkitektur og historie i Oslo:
Seilduksgaten 14

Denne leiegården ble byggemeldt i 1880 på en eiendom skilt ut fra Fossveien 1b for murmester Tøger Christian Killde fra Rakkestad ved arkitekt Frithjof Kossuth Aslesen. Killde lot oppføre mange leiegårder i Kristiania i 1870- og -80-årene, flere av dem med Aslesen som arkitekt, blant annet gården som senere ble bygget om til Parkteatret.

Seilduksgaten 14 er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, med en symmetrisk komponert gatefasade. Fasaden er komponert rundt den smale midtaksen med portrommet. Flankenes vinduer er parstilte. Første etasje har trolig vært kvaderpusset, men er siden pusset glatt. I annen og tredje etasje er vinduene flankert av beskjedne korintiske pilastre. I fjerde etasje er kapitelene forenklede joniske. Stiluttrykket er nyrenessanse. I 1969 ble gården innredet til ”Personalbygg”, og i 1984 ble den rehabilitert.

Gården var i 1892 eiet av jernstøperiet Aadals Brug, og henimot århundreskiftet var eieren Julius Ruud. Ved folketellingen anno 1885 hadde gården 39 beboere. Blant dem var den østerrikske handelsmann Adolf Pomerantz, bokholder ved Hjula Væveri Haldor Olsen, snekkermester Johannes Killde og Oskar Graaner Samuelsen, styrmann på skipet ”Motala”.

Ved folketellingen anno 1900 bodde 38 mennesker i gården. Blant dem var lyktetenner Johan Olsen, vintapper Bernt Julius Johansen, vognlakkerer Erik Eriksen, forhenværende lærerinne ved folkeskolen i Ås Thea Ustvedt og gårdeier Julius Andersen Ruud.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.digitalarkivet.no/Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof AslesenGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no