Arkitektur og historie i Oslo:
Seilduksgaten 2

Denne hjørnegården til Steenstrups gate ble byggemeldt i 1893 for H. Hansen ved arkitekt Frithjof Aslesen, på en tomt skilt ut fra Fossveien 25. I 1899 sto sakfører Gabriel som gårdens eier.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har brukket hjørne. Første etasje er kvaderpusset i kraftig relieff, med et horisontalt bånd ornamentert med rosetter ved vinduenes overkant. Annen etasjes vinduer er flankert av pilastre, og veggflatene er sirlig kvaderpusset. De to øverste etasjene bindes sammen med kolossalpilastre med joniske kapiteler. Fasaden mot Seilduksgaten er asymmetrisk komponert, mens fasaden mot Steenstrups gate har jevne, tett distribuerte vindusakser. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Gården ble rehabilitert i 1983. Loftsetasjen er utbygget for beboelse, og det er satt opp ymse varianter av takarker. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården så mange som 108 beboere fordelt på 22 leiligheter. Her bodde blant andre innehaverske av vaske- og strykeriforretning Laura Olsen, bakeribestyrer Johan Hilmar Jansen, politioverkonstabel Anton Pettersen Tyskerud, modellsnekker Albert Selmer Nielsen og annonseagent Hjalmar Larsen.

I 1906 ble gården lagt ut for tvangsauksjon.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Norsk Kundgjørelsestidende 1906.11.26
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof AslesenGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no