Arkitektur og historie i Oslo:
Skippergaten 32

Denne gården ble byggemeldt i 1886 for verkseier, kalkfabrikkeier og konsul Laurits Benedictus Schibbye fra Danmark, ved arkitektene Due og Steckmest. Utførende arkitekt var tyskeren Bernhard Steckmest. Laurits Schibbye var eier av Ensjø gård og teglverk i Østre Aker. Han innvandret til Norge i 1841, og ble brennerimester i Hurdal før han etablerte en jernvareforretning. Han etablerte seg som teglfabrikant omkring 1850, og i 1855 kjøpte han altså Ensjø og ble verkseier. Han hadde også et teglverk på Hasle, samt noen bygårder i Kristiania. Blant disse eiendommene var Rosenkrantz' gate 4, oppført i 1892 ved arkitekt Steckmest.

Gården er en smal forretningsgård oppført over fire etasjer i pusset tegl. Opprinnelig hadde fjerde etasje en asymmetrisk komposisjon, i motsetning til den ellers symmetriske gatefasaden. Høyre flanke var ført helt opp til gesimsen, mens resten av etasjen hadde glassfasade. Etasjen var innredet til fotografatelier, der fotograf Alb. Flodqvist drev sin virksomhet.

Huset skiftet stadig eiere. Iløpet av 1890-årene solgte Schibbye eiendommen, og ved århundreskiftet tilhørte den en Carl Johnsen.

Denne etasjen ble ombygget i 1917 for daværende eier grosserer Jacob Røren, slik at hele fasaden ble symmetrisk og fikk et enklere uttrykk. Dermed ble renessansepilastrene i denne etasjen også fjernet. Gården fremstår som minimalistisk nyrenessanse med nygotisk detaljering. Ombyggingen ble utført ved byggmester O. Michalsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania i Oslo - Fortidsminneforeningen 1996
Preus museum
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
http://www.malerhaugen.com/historie/ensjogard.htm
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Due & Steckmest

Detalj av vinduerGeir Tandberg Steigan

 

© 2008 arc!/arkitekturhistorie.no