Arkitektur og historie i Oslo:
Skippergaten 9

Opphavet og alderen til denne gården kjennes ikke, men det er kjent at den tilhørte professor Christopher Andreas Holmboe i 1851, mens den i 1861 var kommet i snekkermester N. Christensens eie.

Bygningens nåværende form og uttrykk stammer i det vesentligste fra en på- og ombygging i 1894. Denne ble utført for malermester M. Christiansen, ved arkitekt Julius Foseid. Gården ble innredet med butikklokaler, kontorer og boliger. Ved århundreskiftet var M. Christiansen eier av både nr. 7 og nr. 9. Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, på en høy kjeller. Gatefasaden er asymmetrisk komponert, med en svakt fremskutt siderisalitt i venstre flanke som dominerende ledd. Her er det høye, rundbuede portrommet plassert, og partiet markeres av hjørnekvadre langs hele høyden. I fasadens øvrige parti er vinduene i første etasje adskilt med kvaderpilastre. I annen etasje er pilastrene av enklere type. Tredje etasjes vinduer har konsollbårne overdekninger, og vinduene i fjerde etasje markeres oventil med nøkkelstensimitasjoner mot en smal gesims. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme preget av nybarokk. Loftet er senere utstyrt med takarker.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 13 beboere fordelt på tre leiligheter. Her bodde blant andre restauratrise Ida Karlsen, vaktmester i Høyesterett Thorer Christophersen og innehaverske av kalk- og sandforretning Mina Holm.

I 1895 ble gårdens forretningslokaler beskrevet som "tidsmæssige, med ildfaste Rum og Lager". En periode huset gården kinematografen Fønix. Gården har huset en rekke overnattingsetablissementer, blant andre Enkemadame Heides Logi for Reisende, Søstrene Brandsruds Privathotell og Einersens Hospits.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Aftenposten 1895.03.14
St. Hallvard :. 1974
Fasting Torgersensaken og norsk rettssikkerhet : en begjæring om gjenopptagelse av Eidsivating lagmannsretts sak nr. 54 for 1958, Charlsen, Einar Holm, [Tønsberg] : Færder forl., 1997
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Julius Foseid

HovedinngangenGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no