Arkitektur og historie i Oslo:
Gadevillaen, Skovveien 11

Detalj av tympanonfelt med årstallet 1889.


© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no