Arkitektur og historie i Oslo:
Skovveien 12

Denne hjørnegården til Colbjørnsens gate ble byggemeldt i 1899 på en tomt utskilt fra Skovveien 14 for et konsortium ledet av Thorvald Johansen ved arkitektene Ekman & Smith. Gården sto ferdig 1900-1901.

Skovveien 12 er bygget i pusset tegl over fire fulle etasjer, med brukket hjørne. Fasaden mot Skovveien er symmetrisk komponert, med en bred midtakse markert med smijernsbalkonger. Hjørnet er markert ved en smal risalitt over tre etasjer. Fasaden mot Colbjørnsens gate er ikkesymmetrisk, med to dominerende, brede akser, den ene med balkonger. Begge fasaders akser mot hjørnet er svakt fremskutte risalitter. Første etasje er kvaderpusset, mens de øvrige etasjene har glattpussede flater. Annen og tredje etasjes vinduer er knyttet sammen med stukklister og ornamentikk. I tredje etasje er vindusoverdekningene omvendt buede. Fjerde etasje har svakt markerte horisonale bånd, og buede vinduer. Stiluttrykket er eklektisk historisme med preg av nyrenessanse og nybarokk.

I 1973 ble det utført en utbygging av leiligheter på loftet, med kraftige takarker. Ved folketellingen i 1910 hadde gården 41 beboere fordelt på åtte romslige leiligheter. Blant beboerne her på den tiden var pensjonert oberstløytnant Paul Sommerschield, fiskeeksportør Thorvald Johannes Johnsen, agent og kolonialkjøpmann Axel Julius Grün og bokhandler og bokbinder Harald Christian Damm. Sistnevnte var eier av forlaget Damm & Søn., og drev dessuten den første antikvarbokhandelen i Norge.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9307017
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ekman & Smith

Detalj med balkong i fjerde etasje.

Detalj av vindusakser.

Husets hovedinngang.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no