Arkitektur og historie i Oslo:
Skovveien 20

Denne hjørnegården til President Harbitz' gate ble byggemeldt i 1893 på en eiendom utskilt fra Skovveien 25 for byggmester Harald Kaas ved arkitekt Kristen Rivertz. Kaas og Rivertz samarbeidet også senere i 1890-årene, for eksempel ved byggingen av Togahjørnet. Henimot århundreskiftet var gården kommet i kaptein Pedersens eie.

Gården er bygget i delvis pusset rød tegl over fire fulle etasjer, med symmetrisk komponerte gatefasader. Siderisalitter med sterkt artikulerte toppetasjer danner komposisjonens tyngdepunkter. Midtaksene er markert med lette smijernsbalkonger. Første etasje er kvaderpusset, med stikkbuede og rundbuede vindusåpninger. Fasaden er i hovedsak forblendet med upusset tegl, og har kraftig markerte vinduer; med gavloverdekninger og pilastre i annen etasje, rette overdekninger i tredje etasje og stikkbuede vinduer øverst. Stiluttrykket er påvirket av den historistiske eklektisme, med preg av nybarokk og nyrenessanse. Gården kan minne om Skovveien 20, som ble tegnet samtidig av arkitekt Rivertz, men er strammere i uttrykket. I 1985 ble det bygget ut leiligheter i loftsetasjen.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 57 beboere fordelt på åtte romslige leiligheter. Blant menneskene her dengang var kolonial- og brennevinskjøpmann Ole Bjørnstad, grosserer i herre- og guttekonfeksjon Georg Philip Samson, kjøpmann og instrumentmaker Peder Christian Falchenberg, skuespillerinne ved Nationaltheatret Gyda Martha Christine Monrad-Krohn og den rike Ferdinand John Wedel-Jarlsberg.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Kristen RivertzGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no