Arkitektur og historie i Oslo:
Skovveien 22

Denne hjørnegården til Meltzers gate ble byggemeldt i 1893 på en eiendom utskilt fra Skovveien 25 ved arkitekt Niels Stockfleth Darre Eckhoff. En herre ved navn Halvorsen var byggherre for et uthus i bakgården oppført 1895 ved arkitekt Sigurd Reidolph Gulbransen.

Huset er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer. Gårdens komposisjon domineres av et kraftig, rektangulært hjørnetårn. Tårnet er forhøyet i forhold til bygningen ellers, og er utstyrt med en høy tårnhjelm kronet med en smijernsgrind. Tårntaket var opprinnelig skifertekket, men dette er utskiftet med aluminium. Foruten tårnet er de to gatefasadene symmetrisk komponert. Mot Skovveien markeres midtaksen med pilastre og smijernsbalkonger, og mot Meltzers gate adskilles sideakser og midtparti av samme type hjørnekvadre som markerer tårnet. Første etasje har tidens sedvanlige kvaderpuss. Stiluttrykket er nyrenessanse. Den første loftsinnredningen ble byggemeldt så tidlig som i 1894.

Henimot århundreskiftet var eiendommen kommet i A. C. Iversens besittelse, og år 1900 var enkefru Kirsten Engebretsen og frøken Marthea Walmsnes blitt dens eiere. Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 49 beboere fordelt på åtte romslige leiligheter. Her bodde gårdeierinnene i en av leilighetene, og blant deres leieboere på denne tiden var eiendomsagent Johannes Widding, kleshandelsgrosserer Fritz Jahrmann, godseier på Østensjø i Østre Aker og sekretær i Selskabet for Norges Vel Håkon Tveter og sceneinstruktør og skuespiller Olaf Mørch Hansson. Sistnevnte ledet oppsetningen av Nationaltheatrets åpningsforestillinger i 1899. En tid var han også teatersjef ved Den Nationale Scene.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
http://no.wikipedia.org/wiki/Olaf_Mørch_Hansson
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

N. S. D. EckhoffGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no