Arkitektur og historie i Oslo:
Skovveien 24

Denne hjørnegården til Meltzers gate ble byggemeldt i 1893 på en eiendom utskilt fra Skovveien 25 for byggmester H. Olsen ved arkitekt Kristen Rivertz. Henimot århundreskiftet var gården kommet i Hans Otto Strands eie.

Gården er bygget i delvis pusset rød tegl over fire fulle etasjer, men fasader av ikkesymmetrisk karakter. Mot Skovveien er hovedmotivet imidlertid symmetrisk, med en midtrisalitt for inngangsparti og trappegang flankert av vindusakser og balkonger. Balkongene ble det innsendt en særskilt byggemelding for. Første etasje har tidens sedvanlige kvaderpuss, mens de øvrige etasjene er forblendet med rød tegl brutt opp av kraftig artikulert puss og stukk. De tre risalittene er alle forhøyet med lave tårnhetter. Stiluttrykket er en eklektisk historisme preget av nyrenessanse og nybarokk. Balkongene langs venstre akse er satt opp i den senere tid.

Ved folketellingen anno 1900 bodde gårdeier Hans Otto Strand her med sin familie. Han var også kasserer ved Fortuna & Central Bryggeri. Blant de øvrige beboerne var den velstående enken Adolfine Fick, isenkramkjøpmann Birger Dethloff og innehaver og sjef for herreekviperingsforretningen Parisermagasinet i Akersgaten 20 Ole Johan Olsen. Mye av gården var tatt i bruk av enkefru Othilie Stenersen som pensjonat. Blant hennes leietagere på denne tiden var mange svært tilårskomne kvinner. Gårdens loftsetasje ble i 1983 innredet til leiligheter.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Kristen Rivertz

Detalj av hjørnet

Detalj av risalitt

Husets hovedinngang

Detalj av inngangsparti

Balkong i fjerde etasje

Balkong i annen etasje

Huset før innsetting av balkongerGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no