Arkitektur og historie i Oslo:
Skovveien 26

Denne gården ble byggemeldt i 1894 for Johan Rasmussen ved arkitekt Olaf Boye. Tomten var opprinnelig skilt ut fra Frognerveien 11. Rasmussen fikk oppført flere bygårder i 1890-årenes Kristiania, blant andre Niels Juels gate 47 og 49, også ved arkitekt Boye.

Skovveien 26 er en gård opprinnelig bygget over fire fulle etasjer, med fasader i pusset og upusset rød tegl. Gatefasaden har med unntak av portrommet en symmetrisk komposisjon, der to karnapper i bygningens fulle høyde flankerer inngangspartiet og trappegangens store vinduer. Første etasje er kvaderpusset, og vinduer og etasjeskiller er artikulert med stukkornamentikk. Annen og tredje etasje er sammenkomponert, med kraftige overdekninger og ornamenter typiske for arkitekten i denne perioden. Gården er preget av nybarokk stil. Et antefiks over inngangspartiet er utsmykket med byggherrens initialer. Loftet er på 1900-tallet utstyrt med kraftige oppbygg.

Henimot århundreskiftet var fru Ida Marie Nannestad blitt gårdens eier. Her bodde hun med ektemannen, cand. Philos. Fredrik Theodor Nannestad. Her bodde ved folketellingen anno 1900 36 personer, fordelt på 8 leiligheter. Foruten gårdeiersken og hennes mann fant man her blant andre Frydenlunds Bryggeris kontorsjef Andreas Laurentius Wahlstrøm, indehaver af Norsk Hollandsk Handelsbureau og importagent Kristen Kruse, Bogholder ved Klosterøen mekaniske og elektriske Værksteders fillial Truls Wiel Due og hovedkaserer og korrespondent i Ebbesen og Jensen kåbeforretning Gjertrud Christiane Helene Blom.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Olaf Boye

Detalj av annen etasje.

Detalj av karnapp.

Antefiks i tredje etasje.

Antefiks med initialer.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no