Arkitektur og historie i Oslo:
Skovveien 27

Denne gården ble oppført i 1896-97 for Jakobsen og Johansen ved arkitekt Kristen Rivertz. Tomten ble skilt ut fra Skovveien 37, og ble i 1896 kalt ”Skovveien 21”. gården ble solgt ikke lenge etter ferdigstillelsen.

Huset er oppført over fire fulle etasjer, med gatefasade i overveiende upusset tegl. Teglstenen er av prima sort, vesentlig gulaktig, med markeringer av kanter i rød tegl. Første etasje består av kvadrerte pilastre og store forretningsvinduer. Her er det utført noen endringer i årenes løp. Vinduene i annen til fjerde etasje er bundet sammen i vertikale bånd, kantet med stukklister. Annen etasjes vinduer har gavlformede overdekninger, og i tredje etasje er disse avrundede. Gesimsen er på fin-de-siècle-vis trukket nedenfor vinduenes overkant, og har flere rader med stukkornamentikk. Fasaden er symmetrisk komponert, med to polygonale karnapper i bygningens fulle høyde som dominerende elementer. Sideaksene er utstyrt med lette smijernsbalkonger. Gården er utført i en historistisk eklektisme dominert av nybarokk.

Henimot århundreskiftet tilhørte eiendommen oberstløytnant Ole Herman Johannes Krag. Han var kjent som direktør for Kongsberg Våpenfabrikk, og bidro til konstruksjonen av det ypperlige Krag-Jørgensen-geværet.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 45 beboere fordelt på de åtte romslige leilighetene. Blant leieboerne her var delikatesseinnehaverske Caroline Christoffersen, kåpeforretningskjøpmann Detlev Markus Ebbesen, stortingsstenograf og assistent ved Rikstelefonen Gullow Pedersen Bergendahl, skipsreder Christian August Printz og gullsmed Sverre Alexander Nielsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Ole_Krag/utdypning
Kristiania byes Matrikul 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Kristen Rivertz

Detalj av karnapp.

Detalj av balkong.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no