Arkitektur og historie i Oslo:
Skovveien 5

Denne avrundede hjørnegården til Frognerveien ble i 1895 byggemeldt til Skovveien 1d for byggmester Ole Gundersen fra Odalen ved den svenske arkitekt Carl Aaman. Aaman tegnet også nabogården, Oscars gate 81, for Gundersen, og disse bygningene har betydelige likheter. Gundersen var en eiendomsspekulant som lot oppføre en rekke gårder i Eilert Sunds gate og omkring Sporveisgaten rundt 1890.

Skovveien 5 er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har en karakteristisk buet fasade som følger krumningen i gateløpet. Gatefasaden er komponert utfra rommenes plassering, og har som hovedmotiv to ikke-symmetrisk plasserte akser med balkonger. Første etasje er kvaderpusset, mens annen og tredje etasje er knyttet sammen i vertikale akser med pilastre, rosetter og kvaderpuss i kraftig relieff. Fjerde etasje har et enklere uttrykk.

Ved århundreskiftet var gården kommet i enkefru Schønheyders eie. Anna Dorothea Schønheyder (f. Blehr) var også beboer i gården, hvor hun var innehaver av en "Modeforretning". Blant hennes leieboere ved folketellingen anno 1900 var barberer Georg Drechsler, disponent i Morgenposten Hakon Marthinius Tønsager, handelslærer Ludvig Kahrs og Ole Andreas Møglestue, ingeniør ved Kristiania Veivæsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/
http://www.familysearch.org/Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Detalj av fasadeparti med balkong

Detalj fra annen etasjeGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no