Arkitektur og historie i Oslo:
Vestheim skole, Skovveien 9

Vestheim skole startet opp som en ren privatskole den 1. september 1893, av en gruppe på fem lærere som alle hadde avsluttet sitt virke på Aars & Voss skole i St. Olavs gate. Sentralt blant lærerne sto Ole Jacob Skattum og Wilhelm Myhre. Skolens første bestyrer var Fredrik August Fredriksen, som drev skolen sammen med sine fire medstiftere. Skolen ble utvidet med en ny bygning allerede i 1895-96. Skattum overtok som bestyrer da skolen ble utvidet med gymnas i 1902. Ved folketellingen anno 1900 var de eneste bosatte her vaktmester Johan Olsen og hans familie, og deres danske tjenestepike. I 1910 bodde vaktmester Magnus Hansen og hans hustru her.

Frøknene Rolls Pigeinstitutt ble kjøpt opp i 1907, og fikk navnet Vestheim Pigeskole. Den holdt til i Løvenskiolds gate 1, i en bygning som senere er blitt Bjørknes Privatskole (arkitekt Hjalmar Welhaven, 1898). I 1918 var ikke lenger de økonomiske forutsetninger tilstede for videre drift av Vestheim skole i Skovveien. Etter et kort opphør, ble skolen kjøpt opp av Kristiania kommune, mens pikeskolen ble solgt, og fortsatte som selvstendig privatskole. Vestheim skole ble drevet videre med Skattum som rektor til hans død i 1930. Skattum var dessuten formann i Norsk Geografisk Selskap.

I 1969 ble Vestheim skole nedlagt, sammen med en rekke skoler i nabolaget; Berle, Frogner, Elisenberg og Aars & Voss. Den franske skole, Lycée français René Cassin, flyttet hit i 1982, sammen med den engelske skolen. Fra 1994 har den franske skolen benyttet begge skolebygningene.

Vestheim skoles fem stiftere – de tre ovenfornevnte, samt Nils Grøterud og Hans Herman Krag Hougen – kjøpte alt i 1891 en tomt ved Skovveien. Den gang ble eiendommen kalt Skovveien 5, og som eiere sto oppført ”Cand. Hougen m. Fl.”.

Skolebygningen som ble oppført i 1893 ble tegnet av arkitektkontoret Ekman & Smith, hvor Ove Ekman spilte en ledende rolle. Den nye bygningen fra 1895-96, samt priveter ved Oscars gate, ble også tegnet av Ekman & Smith. Skolebygningene er oppført i rød tegl, over tre fulle etasjer, og har begge symmetrisk komponerte fasader. Urbygningen mot Skovveien har kraftige siderisalitter, men bygningen mot Oscars gate er mer beskjedent artikulert. Begge bygningene har smale midtrisalitter med svungne gavloppbygg på kortsidene. Bygningenes første etasjer er utført i pusset tegl. Etasjene over har frilagt rød tegl i fasaden, med stukkbelistning rundt vinduene og horisontale pussbånd. Klasseværelsenes store vinduer er stilt tett sammen, i grupper på tre og fem. Stiluttykket er hollandsk nyrenessanse, typisk for arkitektkontoret i denne perioden. Bygningene har et nært slektskap med blant annet St. Hanshaugens gymnas i Schwensens gate/Frydenlunds gate, som ble oppført ved Ekman & Smith i 1897-98 (senere ombygget til boliger).

Kilder:
Byminner 3, Oslo Museum 2012
Byen bak Slottet, Uranienborg-Majorstuen 1988
http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Ole_Jacob_Skattum_(1862-1930)
http://www.rcassin.no/
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ekman & Smith

Perspektiv fra Colbjørnsens gate.

Fasade mot Oscars gate.

Detalj av midtparti.

Detalj med ankerjern.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no