Arkitektur og historie i Oslo:
Villa Enerhaugen, Smedgaten 30

Grønlands menighets gamlehjem ble bygget i årene 1925-27 etter tegninger ved arkitekt Arnstein Arneberg. Huset er en langstrakt bygning med pussede fasader, og en strengt symmetrisk fasade mot Smedgaten. De to markerte sideaksene utgjøres av trappegangene, med kvaderpussede partier avsluttet av gavlformede overdekninger. Utover dette er fasaden helt enkel, uten ornamentikk. Havefasaden har et romantisk innslag med det asymmetrisk plasserte verandapartiet over to etasjer. Stiluttrykket er barokkpreget nyklassisisme.

Kilder:
Oslo byleksikon, diverse utgaverArkitektur og historie i Oslo

Arnstein Arneberg

Husets vestfasade

Detalj av venstre flanke

Detalj av inngangsparti med årstall

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!