Arkitektur og historie i Oslo:
Smedgaten 35

Denne gården ble byggemeldt på en parsell av Smedgaten 47 i 1895 av murmestrene Olsen & Lorentz ved arkitekt Carl Michalsen. Michalsens familie var gårdeiere i nr. 33. Smedgaten 35 er bygget i pusset tegl over tre etasjer. Første etasje har en enkel pilasterfasade, mens annen og tredje etasje er markant, men enkelt artikulert, med horisontale bånd og vertikalt sammenknyttede vindusakser. Stiluttrykket er nyrenessanse. Smedgaten 35 utgjør et U-formet gårdskompleks, der fremre og bakre fløy slutter seg til forgård og bakgård i nr. 33. Gården ble på 1900-tallet påbygget takhytter.

Henimot århundreskiftet var E. Lindahl blitt gårdens eier. Ved folketellingen anno 1900 hadde gårdens forgård og bakgård hele 117 beboere, fordelt på 28 små leiligheter. Blant beboerne var melkeutselgerske Lina Frantzen, kolonialhandelsborger Nisline Gundersen, kjolesyerske Bertha Bergdahl, pølsemaker Martinus Kristoffersen og kemnerens pantevitne Erik Eriksen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Carl Michalsen

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!