Arkitektur og historie i Oslo:
Sorgenfrigaten 19

Denne leiegården ble oppført i årene 1895-96 på en tomt utskilt fra Majorstuveien 49 ved arkitekt Matheus Mosgaard for byggmester S. Torgersen. Torgersen spekulerte i en del byggeprosjekter, fikk reist en villa i Kirkeveien, og engasjerte Mosgaard til å oppføre to bygårder på Sandaker. De sistnevnte ble ikke oppført, og Torgersens økonomi ble trolig svekket i tiden etter krakket i 1899. Ved århundreskiftet hadde Otto Stub blitt gårdens eier.

Bygningen er en hjørnegård oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har en sammensatt bygningskropp med vekselvis fremskutte og tilbaketrukne partier. I nisjene som dannes i disse vekslingene er husets balkonger plassert. Det meste av gatefasaden vender mot Ole Vigs gate, og har kvaderpusset første etasje og ellers markerte hjørnekvadre. Gården har enkelt ornamentalt utstyr, med festonger i annen etasjes brystningsfelter og beskjedne vindusoverdekninger med unntak av de dekorative elementer benyttet i første etasje. Stiluttrykket er nybarokk.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 37 beboere fordelt på ni leiligheter. Her bodde gårdeieren med familie, og blant deres leieboere var morgenbladets avisbud Hansine Martine Bruun, disponent for Det nordiske Kaffecompani Erik Røed, Sundhedskommissionens ingeniør Einar Borch og kontorist ved Kristiania Kæmnerkontor Hans Thorvald Stub.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Matheus Mosgaard

Detalj av hovedinngang

Detalj av balkongGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no