Arkitektur og historie i Oslo:
Sorgenfrigaten 22

Denne hjørnegården til Trudvangveien ble byggemeldt i 1908 for murmester Ferdinand Christensen ved den innvandrede svenske arkitekt Carl Aaman. Christensen lot oppføre flere gårder i dette området, blant annet nabogården i Sorgenfrigaten 24 (1920), også den tegnet av arkitekt Aaman.

Sorgenfrigaten 22 er oppført i pusset tegl over fire etasjer, og har brukket hjørne med balkonger. Gatefasadene er asymmetrisk komponert, begge med trappeoppganger som viktige akser, der de store vinduene bryter opp fasaden. Mot Sorgenfrigaten er et bredt karnapp skutt frem. Første etasje er kvaderpusset, mens de andre etasjenes glatte pussflater adskilles av horisontale gesimsbånd. Annen og tredje etasjes vinduer flankeres av kvaderfelter, mens vindusåpningene i fjerde etasje står mellom enkle pilastre. Trappegangens vinduer er prydet med bilder av St. Georg og dragen. Stiluttrykket er en enkel senhistorisme med nyrenessansepreg.

Ved folketellingen anno 1910 hadde gården 51 beboere fordelt på 16 leiligheter. Blant menneskene her på den tiden var stentøygrosserer Hans Finberg, sekretær i Riksforsikringsanstalten Jacob Lerche Johansen, direktør i Maritime Bureau Frederick Fredericksen, malerinne og malerskoleholderske Anna Johanna Marie Siqveland og gårdeier Ove Vinje.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Carl Aaman

Vindu i trappegangen.

Detalj av inngangsdør.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no