Arkitektur og historie i Oslo:
Sorgenfrigaten 32

Denne hjørnegården til Hammerstads gate ble oppført i 1894-95 for snekker Christoffer Hansen, ved arkitekt Olaf Boye, på en tomt skilt ut fra den gamle løkkeeiendommen i Majorstuveien 49.

Gården er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har tilbaketrukne gatefasader og brukket hjørne. Hoveddelen av fasaden mot Sorgenfrigaten er skutt frem som et bredt karnapp, som danner midtre ledd i et symmetrisk parti. Fasadene er ellers asymmetrisk komponert. Mot Hammerstads gate er en av vindusaksene fremhevet ved smijernsbalkonger. Disse er svært lik balkonger på bygninger tegnet av arkitekt Boye ved Vestkanttorvet.

Gårdens første etasje er kvaderpusset. I de øvrige etasjene er hjørnene markert ved pusskvadere. Annen etasjes vinduer er artikulert ved ornamenterte brystningsfelter og stukkbelistning. De buede, konsollbårne overdekningene har tympanonfelter preget av blomsterornamentikk. Gesimspartiet er artikulert ved ornamenterte felter over vindusaksene. Stiluttrykket er nybarokk.

Ved folketellingen anno 1900 bodde i alt 36 personer her, fordelt på gårdens ti leiligheter. Her bodde den ovenfornevnte gårdeier Hansen med sin hustru, og blant leieboerne var advokatfullmektig og overrettssakfører Johan Herman Lie, forhenværende skolebestyrerinne Agnes Conradi, handelsreisende i manufaktur Jørgen Kaas og skipsreder og agent Victor Thorn. Sistnevnte ble i 1895 den første til å vinne Holmenkollmedaljen, gjennom sin seier i kombinert.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://no.wikipedia.org/wiki/Viktor_ThornArkitektur og historie i Oslo

Olaf Boye

Detalj fra annen etasje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no