Arkitektur og historie i Oslo:
Wahlgrengården, Sorgenfrigaten 33

Denne leiegården ble byggemeldt i 1896 på en tomt utskilt fra Majorstuveien 49 ved arkitekt Frithjof Aslesen for S. Wahlgren. Kort etter ferdigstillelsen var O. Widnæs blitt dens eier, og ved århundreskiftet var den blitt overtatt av Niels Børresen.

Bygningen, som danner hjørne til Schønings gate, er oppført i tegl over tre fulle etasjer. Første etasje er kvaderpusset, men de to etasjene over er forblendet med gul tegl av høy kvalitet. Hovedfasaden mot Schønings gate domineres av inngangspartiets akse, som utgjør en smal, pusset risalitt med en viss bruk av stukkdekor. Gesimsen brytes her av en gavlform med et ornamentert tympanonfelt. Ellers er det benyttet meget sparsomt med ornamentale virkemidler i fasadens utstyr. Gården er noe trukket tilbake fra fortauet, men har et brukket hjørne med et karnapp som er rykket frem. Stiluttrykket er nyrenessanse. I 1898 ble det bygget en murbod på eiendommen, ved arkitekt Otto Holm.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 41 beboere fordelt på 11 leiligheter. Blant menneskene her var foruten gårdeieren og noen av hans slektninger materialforvalter ved Christiania Elektriske Sporvei Olof Karlsen, fullmektig og reisende ved korn- og melforretning Adolf Olsen og pensjonist Florentine Bergh.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Stadskonduktørens Journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof Aslesen

Detalj av fasade mot Ole Vigs gate

Trapperomsvinduer

Detalj av tårnoppbyggGeir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no