Arkitektur og historie i Oslo:
Sorgenfrigaten 4

Denne leiegården ble byggemeldt i 1888 for B. Christoffersen, ved den innvandrede svenske arkitekt Anselm Liljeström, på en tomt skilt ut fra Majorstuveien 27b. Året før lot Christoffersen oppføre Sorgenfrigaten 2 på tomten ved siden av, også etter Liljeströms tegninger. Sistnevnte gård er revet. Sorgenfrigaten 4 tilhørte i 1892 skreddermester Lars Kavli, og henimot århundreskiftet var den kommet i L. Ellefsens eie. Anno 1900 sto Elling Nielsen som gårdeier.

Gården er oppført i pusset tegl, over tre fulle etasjer, og har en symmetrisk komponert gatefasade med en markant midtrisalitt. Midtpartiet er kronet med en enkel tempelgavl. Første etasje er sirlig kvaderpusset i grunt relieff. Annen etasjes vindusåpninger artikuleres ved en enkel stukkbelistning og konsollbårne overdekninger. I midtpartiet flankeres vinduene av enkle komposittpilastre. Tredje etasjes overdekninger er noe enklere. Stiluttrykket preges av senhistorismens nyrenessanse, med et anstrøk av det eldre, senklassisistiske stilbilde.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 31 beboere fordelt på seks leiligheter. Blant menneskene her på den tiden var ovenfornevnte Lars Kavli og Elling Nielsen, papirhandler Carl Johan Moltzau og handelsreisende for Aktieselskabet Moresco Fredrik Busch. Ved 1800-tallets avslutning drev frøken Bader skole i første etasje i gården. I 1890-årene ble eiendommen ved avertering av leiligheter beskrevet som landlig beliggende.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1892, 1899
Aftenposten 1896.03.17, 1898.08.21
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Anselm LiljeströmGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no