Arkitektur og historie i Oslo:
Heineckegården, Sorgenfrigaten 6

Denne store leiegården ble oppført i perioden 1897-99 på en tomt opprinnelig skilt ut fra Majorstuveien 27b ved arkitekt Georges Heinecke for hans egen regning. Gården er oppført i pusset og upusset rød tegl over fire fulle etasjer, og har en lang gatefasade mot Sorgenfrigaten. Fasaden har en asymmetrisk komposisjon, der to risalitter danner komposisjonens tyngdepunkter. Mot Sorgenfrigaten 4 er et parti av fasaden trukket noe tilbake og utstyrt med kvartsirkelformede balkonger. Første etasje har tidens sedvanlige kvaderpuss, og over denne bindes vindusaksene sammen i vertikale og horisontale bånd. Brystningsfelter og overdekninger har en kraftig dekor, med ansikter, ørner, ornamenter og våpenskjold. Stiluttrykket er nybarokk.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 74 beboere fordelt på 12 romslige leiligheter. Blant beboerne var cand. jur. og sekretær i Arbeidsdepartementet Arne Jelstrup, formann ved det kommunale renholdsverk Kristian Gundersen, kasserer og regnskapsfører ved Fyrvæsenet Hans Johannessen, journalist Carl Fredrik Krafft, avdelingsingeniør ved Statens jernbaneanlegg Dag Abrahamson, cand. jur og departementssekretær Lorentz Meyer og pensjonatvertinne Christiane Baarsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Georges Heinecke

Detalj av fasadeparti med balkonger.

Detalj av siderisalitt.

Detalj av gesims.

Detalj av overdekning.

Detalj av inngangsparti.

Detalj av konsoll ved inngang.

Detalj av overdekning.

Detalj av brystningsfelt.Geir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no