Arkitektur og historie i Oslo:
Gunderudgården, St. Olavs gate 2

Denne leiegården, med for- og bakbygning, ble oppført i 1882 for malermesteren og eiendomsspekulanten Even Johansen Gunderud fra Stange ved den innvandrede svenske arkitekten Karl Johan Anslem Liljeström. Gunderud lot bygge en mengde bygårder i 1880- og 1880-årene, men det var her i St. Olavs gate 2 han ble boende i lengre tid.

Arkitekt Liljeström var utdannet ved Konstakademien i Stockholm, og etablerte selvstendig arkitektpraksis i Kristiania i 1879. Han var en av byens mest produktive arkitekter inntil sin tidlige død i 1896.

Gunderudgården er bygget i pusset tegl over tre fulle etasjer. Gatefasaden er asymmetrisk komponert, med en bred vindusakse knyttet sammen med portrommet i høyre flanke. Ellers har fasaden smalere vindusakser i et regelmessig mønster. Første etasje er utstyrt med enkel kvaderpuss. Samme overflate, men i grunnerer relieff, preger de to etasjene over. Her har imidlertid vinduene kraftig stukkbelistning, med enkle pilastre i annen etasje, og konsollbårne overdekninger i tredje etasje. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Sent i 1890-årene var gården kommet i agent Jørgen Kingo Thorsens eie. Ved folketellingen anno 1900 bodde her 40 personer fordelt på 9 leiligheter. Thorsen bodde her selv, med sin familie, og blant leieboerne her på den tiden var kommandersersjant Ole Johan Bjørgum, artillerikaptein Oluf Lien og malermester Johan Holtan.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Scannede kirkebøkerArkitektur og historie i Oslo

Anselm LiljeströmGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no