Arkitektur og historie i Oslo:
St. Olavs gate 3

Detalj av toppetasje og gesimsparti.


© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no