Arkitektur og historie i Oslo:
Stensgaten 1

Snekker og byggmester Børre Hansen Gasmann lot i 1891 byggemelde denne hjørnegården etter tegninger av arkitekt Frithjof Aslesen. Gården har fasade mot Thereses gate og Stensgaten, og danner samtidig hovedmotiv for den triangulære plassen der gatene møtes. Gården er bygget i pusset tegl. Første etasje står på en høy kjeller, og er kvaderpusset. Fasadene har tette vindusakser, og den korte plassfasaden er symmetrisk komponert med en midtrisalitt med fronton som hovedakse. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Børre Gasmann lot oppføre en rekke leiegårder i 1870-, 80- og 1890-årene, spesielt i Thereses gate, Motzfeldts gate og Bredgaten.

Køla-Pålsen, eller kullhandler og skipsreder Hans Arnt Hartvig Paulsen, var gårdens eier henimot århundreskiftet. Ved folketellingen anno 1900 bodde det 54 personer i gårdens 11 leiligheter. Blant dem var Kontrolør ved Malt og brændevinstilvirkningen Fredrik Balthazar Fraas, konsulatsekretær Michael Alger, Kgl. Fuldmægtig i Kirke-Deptet Fredrik Johan Grønvold og Generalstabens korporal Christian Nettum.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://home.c2i.net/w-261745/html/surnames.htmArkitektur og historie i Oslo

Frithjof Aslesen

Til arc!s hovedside med navigasjonGeir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!