Arkitektur og historie i Oslo:
Stensgaten 7

Denne leiegården ble byggemeldt i 1893 for byggmester Andreas Mørk fra Hakadal. Arkitekt var Frithjof Aslesen, hvis navn ikke finnes i byggemeldingsdokumentene, men tegninger og håndskrift bærer hans preg. Det samme er tilfellet i Stensgaten 3 og 5, som begge ble oppført for byggmester Mørk på samme tid, ved arkitekt Aslesen. Samme arkitekt signerte imidlertid ved oppføringen av Mørks gårder i Stensgaten 20, 22 og 24. Mørk var fremdeles eier av Stensgaten 7 i 1899.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, med en symmetrisk komponert gatefasade. I første etasje er vindusaksene adskilt av beskjedent artikulerte pilastre. Smalere pilastre flankerer annen etasjes vinduer. Tredje og fjerde etasje knyttes sammen av slanke kolossalpilastre med joniske kapiteler. Over disse er høye konsoller ført gjennom gesimsen. I fjerde etasje er veggflaten kvaderpusset. Midtaksen er diskret skilt ut, med noe større avstad til sidene. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 40 beboere fordelt på åtte leilighetter. Blant menneskene her på den tiden var byggmestrene Edvard Larsen og Holm Rom, skibsmægler Halvor Stang, annonseagent Johannes Heramb og overrettssakfører Torkild Krog.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof AslesenGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no