Arkitektur og historie i Oslo:
Stockholmsgaten 23

Denne leiegården ble byggemeldt i 1895 for snekkermester Hans Andresen ved den innvandrede tyske arkitekt Rudolf Haeselich, på en eiendom utskilt fra Dælenenggaten 1b. Hans Andresen var også eier av Stockholmsgaten 21 ved århundreskiftet, og dessuten eier av et snekkerverksted.

Stockholmsgaten 23 er en beskjeden bygning oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer. Gatefasaden har en sammensatt komposisjon, uten markerte hovedakser. Første etasje er kvaderpusset. I annen og tredje etasje er alle vinduene bundet sammen i overkant av lange, rette entabulaturer. Fjerde etasje er meget enkelt artikulert. Stiluttrykket er en enkel nyrenessanse. På eiendommen ble det også oppført stall og lagerskur.

Ved folketellingen anno 1900 bodde i alt 49 personer fordelt på adressens ti leiligheter. Blant beboerne her på denne tiden var snekkersvenn ved verksted Nils Kristian Olausen Gaarder, kolonialhandlersøstrene Helene Marie Olsen Rød og Anne Hedvig Olsen Rød, skomaker Wilhelm Daniel Danielsson og snedker, medlem af Kristiania bygningssnedkeres kooperative selskab Arne Nilsen Herland.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://arkivverket.no/Digitalarkivet, folketellingerArkitektur og historie i Oslo

Rudolf HaeselichGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no