Arkitektur og historie i Oslo:
Doblouggården, Storgaten 1

Denne hjørnegården ved Kirkeristen ble oppført i 1899-1900 for et konsortium ledet av grosserer Christian Larsen, ved arkitekt Julius Foseid. Her sto tidligere en mindre gård som eides av Christian Larsen og kompanjongen Ulrik Wefferstad. Doblouggården ble ved ferdigstillelsen tatt i bruk av manufakturfirmaet Brødrene Dobloug. Brødrene Jens og Mikkel Dobloug fra Furnes i Hedmark drev handel i Hamar i 1860-årene, før de etablerte sitt firma i Kristiania. De hadde lenge forretning i Storgaten 12. Ved overtagelsen av Storgaten 1 dannet familien Dobloug et aksjeselskap.

Gården er oppført over fem fulle etasjer, og har et bærende, innmurt stålskjelett. Gatefasadene er forblendet med plater i finhuggen grå granitt. Gatefasadene er asymmetrisk komponert, med høye brutte gavlpartier som danner flanker for det runde, hengende hjørnetårnet. Tårnet har en kraftig, kurvet understøtning, og en rund, kobberkledt kuppel. Første og annen etasje har store, stikkbuede vindusåpninger over to etasjer. Disse lokalene ble fra starten av benyttet som butikker. Åpningene er sirlig artikulert, med nøkkelstener og finhugne innsnitt. Mellom dem står kraftige kvaderpilastre, som i overkant har karakteristiske ankerjern. De tre øverste etasjene har parstilte vindusakser med varierende vindusform og overdekninger. Disse etasjene ble opprinnelig benyttet som kontorer og verksteder, og det ble dessuten innredet en vaktmesterleilighet. Fasadens ornamentikk omfatter også stenkrukker og konsoller. Stiluttrykket er nybarokk, og bygningens form og bruk er karakteristisk for samtidens forretningspalasser.

Typisk for denne typen sentrumsgårder, er det i Doblouggården utført en rekke forandringer, spesielt innvendig.

Kilder:
Arkitektur i Oslo : en veiviser til byens bygningsmiljø, Bruun, Ole Daniel, Oslo : Kunnskapsforl., 1999
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/Arkitektur og historie i Oslo

Julius Foseid

Detalj av fasade mot Kirkeristen.

Detalj av tårnparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no