Arkitektur og historie i Oslo:
Sven Bruns gate 1

Denne gården ble byggemeldt i 1894 for høyesterettsadvokat Ole Dehli fra Furnes, ved arkitektene Ekman & Smith, opprinnelig anmeldt til Holbergs plass 6. Ole Dehli var formann i Norges Kooperative Landsforening fra stiftelsen i 1906, og hans innsats for etableringen av et moderne forbrukersamvirke regnes som betydelig. Henimot århundreskiftet var gården kommet i Hr. Oppegaards eie.

Gården er oppført over fire fulle etasjer i upusset rød tegl, i skrånende terreng. Der gaten endrer retning mot Holbergs plass er gatefasaden brukket. Fasadens hoveddel er symmetrisk komponert, med en smal midtakse flankert av parstilte og enkeltstående vindusakser. Første etasjes teglflater er stykket opp av horisontale bånd i murpuss. Bredere bånd gjentas flere ganger i fasadene. I annen og tredje etasje har vinduene bred stukkbelistning, i annen etasje delvis oppstykket i kvadere, i tredje utført som pilastre. I fjerde etasje er øverste del av den smalere stukkbelistningen utført som svakt utstikkende konsoller under en beskjedent artikulert gesims. Stiluttrykket er nyrenessanse, og gården har lik utforming som flere av gårdene tegnet av Ekman & Smith i dette området, som nr. 2 til samme gate, samt Holbergs plass 4, også bygget for advokat Dehli.

Ved folketellingen anno 1900 bodde i alt 34 personer på denne adressen. Her fantes både ordinære husstander og pensjonater drevet av Caroline Mathilde Nielsen og Sara Fleischer. Blant de øvrige beboere på denne tiden var inspektør i The Mutual Life Christoffer Wellén, bokholder i Creditbanken Peter Wessel Bjering og bybud Mikkel Eriksen Seljestad.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
http://snl.no/.nbl_biografi/Ole_Dehli/utdypning
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ekman & Smith

Detalj av vinduer.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no