Arkitektur og historie i Oslo:
Sven Bruns gate 2

Denne hjørnegården til Staffeldts gate ble byggemeldt i 1895 for høyesterettsadvokat Ole Dehli fra Furnes, ved arkitektene Ekman & Smith, opprinnelig anmeldt til Holbergs plass 6. Ole Dehli var formann i Norges Kooperative Landsforening fra stiftelsen i 1906, og hans innsats for etableringen av et moderne forbrukersamvirke regnes som betydelig.

Gården er oppført over fire fulle etasjer i upusset rød tegl, i skrånende terreng. Fasaden mot Staffeldts gate er symmetrisk komponert, mens hovedfasaden har noen avvik fra symmetrien. Begge gatefasadenes midtakser markeres med smale smijernsbalkonger. Første etasjes teglflater er stykket opp av horisontale bånd i murpuss. Bredere bånd gjentas flere ganger i fasadene. I annen og tredje etasje har vinduene bred stukkbelistning, i annen etasje delvis oppstykket i kvadere, i tredje utført som pilastre. I fjerde etasje er øverste del av den smalere stukkbelistningen utført som svakt utstikkende konsoller under en beskjedent artikulert gesims. Stiluttrykket er nyrenessanse, og gården har lik utforming som flere av gårdene tegnet av Ekman & Smith i dette området, som nr. 1 til samme gate, samt Holbergs plass 4, ogsˆ€ bygget for advokat Dehli.

Henimot århundreskiftet var gården kommet i Dr. Jon Alfred Mjøens eie. Han var apoteker og vitenskapsmann, men mest kjent som rasebiolog, med boken ”Racehygiene” og tidsskriftet ”Den Nordiske Race”.

Ved folketellingen anno 1900 bodde i alt 48 personer på denne adressens åtte romslige leiligheter. Blant beboerne her på den tiden var syforretningsinnehaverske Helene Opseth, skolebestyrerske ved egen skole Sofie Thillesen, ingeniør og gårdbruker Carl Køpke, pensjonatvertinnene Laura Thollefsen og Thrine Schaad, den tyske fiolinist Slotvinsky og forfatteren Hans Aanrud. Sistnevnte ble kjent for sine noveller og barnefortellinger fra hjemstedet Gausdal. Mest kjent er nok novellen ”En vinternatt”.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
http://snl.no/.nbl_biografi/Ole_Dehli/utdypning
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://no.wikipedia.org/wiki/Jon_Alfred_Mjøen
http://no.wikipedia.org/wiki/Hans_AanrudArkitektur og historie i Oslo

Ekman & SmithGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no