Arkitektur og historie i Oslo:
Sven Bruns gate 5

Denne leiegården ble byggemeldt i 1897 for malermester og eiendomsspekulant Jens Jacobsen Krogstie, ved arkitektene Ekman & Smith, på en tomt skilt ut fra Hegdehaugsveien 10. Krogstie lot oppføre en stor mengde leiegårder i 1890-årenes høykonjunktur, blant dem Sven Bruns gate 5, 7 og 9, de to siste ved arkitekt N. S. D. Eckhoff. Krogstie gikk konkurs etter Kristianiakrakket i 1899.

Gården er oppført over fire fulle etasjer i skrånende terreng, med en asymmetrisk gatefasade. Første etasje er kvaderpusset, og de øvrige er forblendet med gulaktig tegl av høy kvalitet, og artikulert med enkle stukkprofiler. I annen etasje har vindusoverdekningene spisse tympanonfelter, mens artikuleringen ellers er meget beskjeden. Stiluttrykket er nyrenessanse. Fasaden har vært underlagt flere mindre forandringer, blant annet er vinduene skiftet ut men noen av en annen karakter enn de opprinnelige.

Henimot århundreskiftet var gården kommet i enkefru Elise Jenssens eie. Ved folketellingen anno 1900 bodde 34 personer i gården, fordelt på to ordinære leiligheter samt et pensjonat drevet av Alfrida Larsen. Gårdeiersken Elise Jenssen bodde her med sin familie, og blant leietagerne her var tannlege Sven Warning, overrettssakfører Gudbrand Aakrann og kontorsjef ved trelastforretning Hans Sondresen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ekman & SmithGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no