Arkitektur og historie i Oslo:
Sven Bruns gate 7

Denne leiegården ble oppført i 1897-98 for malermester og eiendomsspekulant Jens Jacobsen Krogstie ved arkitekt Niels Stockfleth Darre Eckhoff, på en tomt utskilt fra Hegdehaugsveien 10. Jens Krogstie var en av sin tids ivrigste utbyggere av leiegårder i Kristiania, og gikk konkurs ved Kristianiakrakket i 1899. Han trakk seg tilbake til sin gård Østre Greverud i Oppegård, der han hadde fått oppført en hovedbygning i 1890 og et teglverk i nærheten. I 1899 tilhørte Sven Bruns gate 7 enkefrue og språklærerinne Mary Tambs Lyche.

Gården er oppført i pusset og upusset tegl over fire fulle etasjer, med en høy loftsetasje over. Gatefasaden består av en symmetrisk komponert hoveddel med avvikende portromsplassering, samt en tillagt sideakse på høyre flanke. Første etasje er pusset med omvendte kvaderlinjer, der mellomrommene danner fremskutte bånd. De øvrige etasjene er forblendet med gulaktig teglsten av høy kvalitet, og artikulert med horisontale murpussede bånd og stukkbelistning. Hovedaksen er markert med svakt fremskutte pusskvadere og kanellerte pilastre med brede kapiteler, understøttet av svakt fremskutte konsoller. Gesimspartiet er bredt, og skjøvet ned til fjerde etasjes vinduer. Taket er tekket med skifer. Stiluttrykket er en senhistoristisk nyrenessanse med nybarokt preg.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 47 beboere fordelt på fem leiligheter. Her bodde gårdeier Mary Lyche og hennes familie, og blant hennes leieboere var tilsynskvinne i Sundhedskommissionen Johanne Astrup, folkeskolelærerinne Anna Uchermann, jordmor Sissel Mosgren og pensjonatvertinnene Gyda Olsen og Marie Johnsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Per A. KrogstieArkitektur og historie i Oslo

N. S. D. Eckhoff

Detalj av fasadens hovedmotiv.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no