Arkitektur og historie i Oslo:
Sven Bruns gate 9

Denne leiegården ble oppført i 1897-98 for malermester og eiendomsspekulant Jens Jacobsen Krogstie ved arkitekt Niels Stockfleth Darre Eckhoff, på en tomt utskilt fra Hegdehaugsveien 10. Jens Krogstie var en av sin tids ivrigste utbyggere av leiegårder i Kristiania, og gikk konkurs ved Kristianiakrakket i 1899. Han trakk seg tilbake til sin gård Østre Greverud i Oppegård, der han hadde fått oppført en hovedbygning i 1890 og et teglverk i nærheten. I 1899 tilhørte Sven Bruns gate 9 et konsortium ledet av en fru Jensen.

Gården er oppført i pusset og upusset tegl over fire fulle etasjer, med en høy loftsetasje over. Gatefasaden er symmetrisk komponert med smale sideakser og smal midtakse. Første etasje avviker stedvis fra symmetrien, er enkelt artikulert i kvaderpuss, og har gjennomgått flere forandringer, spesielt i midtpartiet. Sideaksene har spinkle, sirlig artikulerte smijernsbalkonger, mens den smale midtaksen rommer hovedtrappens vinduer. Mellompartiene har partstilte vinduer, og er tungt markert med puss og stukk. I tredje etasje er vinduene flankert av brede pilastre med stiliserte, joniske kapiteler. Storparten av gatefasaden er forblendet med gulaktig teglsten. Stedvis er teglflatene brutt opp av horisontale, pussede bånd. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 19 bodde i alt 54 personer fordelt på denne adressens åtte husstander. Blant beboerne her på denne tiden var kjøbmand Carl Oluf Olsen, bokhandler Nils Jørgen Irgens, pensjonatvertinne Wilhelmine Foss, agent i tran og nordlandsartikler Christian Hansen og frisører hos ”Chik” Ellen og Anne Marie Johansen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Per A. KrogstieArkitektur og historie i Oslo

N. S. D. Eckhoff

Detalj av vinduspar.Geir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no