Arkitektur og historie i Oslo:
Sverdrups gate 12

Denne hjørnegården til Kirkegårdsgaten ble oppført i 1898-99 for eiendomsspekulanter og murmestre Alexius Emanuel Steene og Iver Magnus Bjerke, ved arkitekt Matheus Mosgaard, på en tomt skilt ut fra Sverdrups gate 8. Gården inngår i kvartalet som avgrenses av Sverdrups gate, Jens Bjelkes gate, Rathkes gate og Kirkegårdsgaten, hvor alle bygningene med unntak av Kirkegårdsgaten 10 og Sverdrups gate 10 ble tegnet av Mosgaard for Steene & Bjerke.

Gården er oppført i pusset tegl over fem fulle etasjer, og har brukket hjørne. Fasadene er uregelmessig komponert, med ulikt grupperte vindusakser. Første etasje var opprinnelig kvaderpusset, men er senere betydelig forenklet. Annen etasjes vinduer flankeres av butte pilastre, som leder opp til tredje etasjes stukkbelistning. Tredje etasjes overdekninger har en bemerkelsesverdig utforming, som er karakteristisk for arkitekt Mosgaards gårder i kvartalet. Sluttstenene i stukk danner konsoller for overdekningene, som er trukket inn fra vinduenes flanker, Under overdekningene er store kartusjer omkring våpenskjold som bærer bokstavene "B" og "S", som i byggherrenes etternavn. Femte etasjes brystninger understøttes av brede grunne konsoller, og øverst ligger enkle overdekninger og en svært smal gesims. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme preget av nybarokk.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 109 beboere fordelt på 26 leiligheter. Her bodde gårdeier Alexius Stene med familie, og blant leieboerne på denne tiden var kolonialhandler Magnus Dørumsgaard, bakerske Severine Johansen, politikonstabel Johannes Myhre, oppvarter Arne Olai Dørumsgaard og forretningsfører i avisen "Social-Demokraten" Johan Horsrud. Avisen var en forløper for Dagsavisen.

Sverdrups gate 12 ble i 1906 lagt ut for tvangsauksjon av Kemneren. I 1927 ble det innredet for gamlehjem i gården.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Norsk Kundgjørelsestidende 1906.06.16
http://www.nb.no/avis/socialdemokraten/
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Matheus Mosgaard

Detalj fra tredje etasje.

Detalj av kartusj.

Detalj av hjørnet.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no