Arkitektur og historie i Oslo:
Sverdrups gate 8

Denne hjørnegården til Jens Bjelkes gate ble byggemeldt i 1898 for eiendomsspekulanter og murmestre Alexius Emanuel Steene og Iver Magnus Bjerke, ved arkitekt Matheus Mosgaard. Gården inngår i kvartalet som avgrenses av Sverdrups gate, Jens Bjelkes gate, Rathkes gate og Kirkegårdsgaten, hvor alle bygningene med unntak av Kirkegårdsgaten 10 og Sverdrups gate 10 ble tegnet av Mosgaard for Steene & Bjerke. Byggemeldingen er på byggherresiden kun signert av Steene, og i matrikkelen for 1899 oppgis eierens navn til J. F. Christensen.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har brukket hjørne. Fasadene er uregelmessig komponert, med ulikt grupperte vindusakser. Første etasje var opprinnelig kvaderpusset, men er senere betydelig forenklet. Annen etasjes vinduer flankeres av butte pilastre, som leder opp til tredje etasjes stukkbelistning. Tredje etasjes overdekninger har en bemerkelsesverdig utforming, som er karakteristisk for arkitekt Mosgaards gårder i kvartalet. Sluttstenene i stukk danner konsoller for overdekningene, som er trukket inn fra vinduenes flanker, Under overdekningene er store kartusjer omkring våpenskjold som bærer, bokstavene "B" og "S", som i byggherrenes etternavn. Øverst ligger enkle overdekninger og en svært smal gesims. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme preget av nybarokk.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 87 beboere fordelt på 17 leiligheter. Her bodde blant andre handelsforretningsinnehaverske Helene Kristoffersen, tolloppsynsmann og artillerisersjant Hans Trollerud, politikonstabel John Stuverud, kjøpmann Otto Mørk Larsen, gullsmed Arne Hansen og Malermester Hans Kristian Hansen.

Gården ble utlagt for tvangssalg i 1906, og igjen i 1916, 1917 og 1918.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Norsk Kundgjørelsestidende 1906.08.22, 1916.12.13, 1917.01.31, 1918.02.23
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Matheus Mosgaard

Detalj fra tredje etasje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no