Arkitektur og historie i Oslo:
Tingstuveien 10

Denne villaen ble byggemeldt i 1903 for et konsortium ledet av grosserer Julius Døcker Smith ved arkitekt Christian Fürst og oppført ved ansvarshavende byggmester Sigmund Olsen. I alt fikk konsortiet oppført fire villaer i dette området, nr. 14, 16, 20 og 30 av 53 nedre Bestum. Alle disse ble tegnet av arkitekt Christian Fürst, som også deltok i konsortiet sammen med lege og grosserer Bjarne Lysholm, en svoger av ovenfornevnte grosserer.

Tingstuveien 10 er oppført i pusset tegl, og har en sammensatt bygningskropp med asymmetriske fasader med hjørnekvadre i puss. Huset er bygget over to fulle etasjer, og har halvvalmet tak. Stiluttrykket er preget av en minimalistisk ny-Louis-Seize og enkel jugendstil. Huset fikk et tilbygg ved arkitekt Christian Fürst allerede i 1904, og tilbyggede vindfang i tre, utført i 1966, har preget villaens form.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kopibok, Bygningsinspektøren i Aker
Norges matrikel, Aker herred, 1903
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Christian FürstGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no