Arkitektur og historie i Oslo:
Toftes gate 20

Denne hjørnegården til Sannergaten ble oppført i 1898-99 for ”byggherremester” Ole W. Eid fra Nes på Romerike ved arkitekt Georges Heinecke. Eid var i begynnelsen av 20-årene da han lot oppføre denne og flere andre leiegårder i Kristiania.

Toftes gate 20 er bygget i pusset tegl, og har en brukket hjørne. Den korteste av gatefasadene vender mot Sannergaten, og har en grunnleggende symmetrisk komposisjon. Mot Toftes gate er ytterflankene speilvendte i forhold til hverandre, men vindusaksene imellom er litt ujevne.

I de ytre flankene har annen etasjes vinduer rundbuede overdekninger, mens man i tredje etasje finner klassiske, gavlformede overdekninger. Ellers er overdekningene rette. Fjerde etasje har kvaderpuss i beskjedent relieff, og ”sluttstener” i puss over vinduene. Gesimsen er bred, og beskjedent artikulert. Stiluttrykket er senhistorisme preget av nyrenessanse med en stor grad av stilisering av historiske elementer. Nabogården, Sannergaten 7, er tegnet av Heinecke for Eid, og har det samme stiluttrykket. Kierschows gate 1 og 3 på Sagene er likeledes nært beslektet, og også utført ved Heinecke for Eid.

Gården er underlagt en rekke mindre endringer, som loftsvinduer og forandringer av første etasje i forbindelse med butikkdrift.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 68 beboere fordelt på åtte leiligheter. Blant disse menneskene var kjøbmand Julius Eid, innehaverske av strykeri Klara Bye, veier ved Nytorvets Stadsvegt Magnus Vister og stallkar ved Kristiania renholdsverk Hans Andersen Kopperud.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Georges HeineckeGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no