Arkitektur og historie i Oslo:
Toftes gate 29

Denne leiegården ble oppført i 1898-1900 for Olaus Bjerke ved arkitekt Eduard Carlén til erstatning for Bjerkes eldre bygninger på eiendommen. Bjerke var opprinnelig fra Sørum, og var gårdeier av profesjon.

Gården er bygget i pusset tegl over fem fulle etasjer, og har en funksjonskomponert fasade (ikke-symmetrisk), der vertikale og horisontale bånd er markert i mønsterlagt gul og rød tegl, og ellers svært nøktern artikulering. Dette er typiske trekk ved Carléns gårder fra denne perioden. Stiluttrykket er eklektisk historisme.

Gården ble bebodd ved århundreskiftet, og blant de 37 beboere fordelt på 12 leiligheter her ved folketellingen anno 1900 var handelsborger Christian Skallerud, emissær for Indremisjonen Hans Bottelsen, kullhandler Anton Olsen og betonstøber og fjeldsprænger Anser Nilsen Skoglund.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Arkitektur og historie i Oslo

Eduard CarlénGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no