Arkitektur og historie i Oslo:
Toftes gate 30

Denne hjørnegården til Schleppegrells gate ble byggemeldt i 1894 på en tomt skilt ut fra Schleppegrells gate 15b for trelasthandler Peder Clausen fra Eiker, ved arkitekt Frithjof Aslesen. Ved århundreskiftet ble eiendommen solgt til kjøbmand Julius Bjerke.

Gården er oppført i pusset tegl over fire etasjer, og har brukket hjørne. Første etasje er kvaderpusset, med et inngangsparti mot Toftes gate utstyrt med en rundbuet overdekning og flankert av pilastre. Fasadene har en komposisjon med hjørnet som tyngdepunkt, der vindusaksene opptrer enkeltvis nærmest hjørnet, og parvis lengre fra. Enkle pilastre flankerer vinduer i annen etasje, hvor veggflatene er stykket opp i horisontale bånd. I de to øverste etasjer flankeres vinduene av korintiske pilastre. I tredje etasje har vinduene rette overdekninger, mens linjene fra pilastrene i fjerde etasje føres videre til konsoller i gesimsen. Stiluttrykket er nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 75 beboere fordelt på 14 leiligheter. Her bodde gårdeieren med familie, og blant leieboerne var bakermester Peder Nyborg, tannlege Børre Mathisen, fedevarekjører Oscar Peder Firing og syerske Kristine Gundersen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Frithjof AslesenGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no