Arkitektur og historie i Oslo:
Toftes gate 48

Denne hjørnegården til Nissens gate ble oppført i 1894-95 for K. Carlsen & J. Ødegaard ved den innvandrede tyske arkitekt Rudolf Haeselich. Carlsen & Ødegaard lot på denne tiden også oppføre Nissens gate 1, opprinnelig med adressen Toftes gate 46, og Seilduksgaten 22. Også disse ble tegnet av Haeselich.

Toftes gate 48 er oppført over fire fulle etasjer, med brukket hjørne. Første etasje er i hovedsak kvaderpusset, med unntak av selve hjørnet, der det er gjort ulike endringer for butikkdrift. Annen og tredje etasjes fasadepartier er glattpusset, og vinduene har vekselvis rette og buede overdekninger: I annen etasje med gavlbuer, i tredje med en halvsirkelform på midten. I fjerde etasje tangerer vindusbelistningen gesimsens nederkant, og de vertikale linjene føres gjennom gesimsen. Enkelte steder er disse vertikale forbindelsene fjernet. Fasaden mot Nissens gate har en ujevn komposisjon, mens mot Toftes gate er hovedpartiet tilnærmet symmetrisk. Stiluttrykket er en enkel nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 95 beboere fordelt på 17 leiligheter. Blant menneskene her på den tiden var kolonialhandler Johan Kjøbsnæs, møbelhandler Kristian Johansen, fabrikkmester i Gotaas’ korkfabrikk Axel Sørensen og agent med egen forretning for ”sild og fisk” Ments Olaf Ulnes.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Rudolf HaeselichGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no