Arkitektur og historie i Oslo:
Cammermeyergården, Tollbodgaten 31

Denne monumentalt anlagte forretningsgården ble byggemeldt i 1898 for Alb. Cammermeyers forlag og Centraltrykkeriet ved arkitekt Kristen Rivertz. Gården erstattet husene som sto på adressene Tollbodgaten 31 og 33 samt Akersgaten 19, og har dessuten fasade mot Nedre Vollgate. Det gamle nr. 31 tilhørte i 1892 skomaker L. O. Rolstad, i likhet med Akersgaten 19, og den gamle gården i nr. 33 ble i 1870 påbygget for factor og boktrykker Andreas Schaft Elling ved murmester John Bredesen, og tilhørte i 1892 Ole Th. Jensen.

Alb. Cammermeyers forlag ble grunnlagt i Kristiania i 1867 av Albert Cammermeyer. I 1890, mot slutten av hans liv, ble det suksessrike forlaget solgt. Lars Swanström drev forlaget fra 1892, og det var i hans tid den gården ble oppført.

Cammermeyergården dekker hele kvatalets bredde mot Tollbodgaten, og er oppført over fem fulle etasjer i tegl og forsterkende jernkonstruksjoner. Hovedfasaden er symmetrisk komponert, med en midtakse merkert med en høy gavl og et tydelig, forhøyet midtparti med hovedinngang. Sideaksene har mindre gavler, samt oktogonale hjørnetårn som avslutter de hengende hjørnekarnappene. Opprinnelig var tårnhjelmene kronet med smijernsdekor. Første etasje er forblendet med finhuggen granitt. Ellers er fasaden utført i rød tegl, med flater delt opp av flere horisontale pussbånd. Vinduene i annen etasje er rundbuede og kurvehankbuede. Vinduer og til dels overdekninger gjentas fra tredje til fjerde etasje, og i femte etasje er vinduene smalere. I aksene har vindusgruppene stukkornamenterte tympanonoverdekninger. Stiluttrykket er en hollandsk nyrenessanse preget av samtidens jugendstil, med stedvis smårutede vinduer.

Bygningen har huset mange ulike bedrifter innenfor forlags-, avis- og trykkeribransjen, som Farmand, Dagbladet og Andvord.

Kilder:
Fortidsminneforeningen - Kristiania i Sentrum, 1996
http://www.snl.no/.nbl_biografi/Albert_Cammermeyer/utdypning
http://no.wikipedia.org/wiki/Albert_Cammermeyer
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Stadskonduktørens journal
http://www.familysearch.org/Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Kristen RivertzGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no