Arkitektur og historie i Oslo:
Tostrups gate 24

Denne gården ble byggemeldt i 1898 for den svenske malermester L. M. Zahlin ved arkitekt Karl Høie, på en eiendom skilt ut fra den gamle adressen Frognergaden 3. Som en kuriositet kan nevnes at malermesteren hadde en sønn ved navn Sherlock. Malermesteren døde allerede i 1902, bare 36 år gammel.

Tostrups gate 24 er oppført i tegl over fire fulle etasjer, med et høyt skifertekket tak brutt av flere arkoppbygg. Gatefasaden er symmetrisk komponert, med dominerende, brede flanker artikulert ved smijernsbalkonger. Første etasje er kvaderpusset, og har stikkbuede vindusåpninger. Ellers er fasadens flater forblendet med gul tegl av høy kvalitet, brutt artikulert ved røde teglbånd og stukkornamentikk. Tredje etasjes vinduer har sirlig artikulerte brystningsfelter og konsollbårne vindusoverdekninger brutt opp av bratte, buede former. Fjerde etasjes overdekninger og konsoller er smeltet sammen med takgesimsen. Stilen er holdt i den sene historismens eklektiske formspråk, vesentlig preget av nybarokk.

Ved århundreskiftets folketelling hadde kun to av den nylig ferdigstilte gårdens leiligheter beboere. Her bodde blant andre handelsfullmektig ved Timms Reperbane Johannes Klemp og forretningsmann Carl Møller.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Aftenposten 1902.03.09
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Karl Høie

Detalj av fasadeparti.Geir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no