Arkitektur og historie i Oslo:
Trondheimsveien 16

Denne hjørnegården til Kirkegårdsgaten ble byggemeldt i 1894 for K. Theodorsen, ved arkitekt Johan Storm Munch, på en tomt skilt ut fra den eldre eiendommen Trondheimsveien 2c. Munch tegnet også nabogårdene, nr. 18 og 20, som Theodorsen lot byggemelde i 1894-95, og flere andre gårder for samme klient, blant annet tre gårder i den bakenforliggende Professor Lochmanns gate. Henimot århundreskiftet var Trondheimsveien 16 kommet i Hans Lunds eie.

Gården er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer, og har brukket hjørne. Gatefasadene er symmetrisk komponert, med litt ulik aksefordeling. Vindusaksene står enten alene eller parstilt, med tilhørende smale og spisse eller brede og buede overdekninger. Overdekningene er ornamentert med kartusjer og grener i stukk. Annen etasjes vinduer er flankert av pilastre med kanellerte brystningsfelter. I fjerde etasje omgis vinduene av små, pussede kvadere. Takgesimsen har en enkel utførelse. Stiluttrykket preges av senhistorismens eklektisme, vesentligst nyrenessanse med nybarokke elementer. Gården har samme ornamentale utstyr som nabogårdene, nr. 18 og 20.

Gården har vært utsatt for enkelte endringer, blant annet ved utskiftning av de opprinnelige vinduene og innsetting av en stor, buet takark ved utbygging på loftet.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 67 beboere fordelt på 13 leiligheter. Blant beboerne her på den tiden var urmakermester Gustav Adolf Wigfors, kjellermester i brennevinsforretning Marcus Hansen Løken, gullsmed Reidar Trosdahl, melkeforretningsinnehaverske Anna Gundersen og tolloppsynsmannn Carl Otto Hollerud.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Johan Storm MunchGeir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no