Arkitektur og historie i Oslo:
Trondheimsveien 18

Disse to gårdene ble byggemeldt i 1894 for K. Theodorsen, ved arkitekt Johan Storm Munch, på en tomt skilt ut fra den eldre eiendommen Trondheimsveien 2c. Munch tegnet også nabogårdene, nr. 16 og 20, som Theodorsen lot byggemelde i 1894-95, og flere andre gårder for samme klient, blant annet tre gårder i den bakenforliggende Professor Lochmanns gate.

Gårdene er oppført i pusset tegl over fire fulle etasjer. Den ene vender mot Trondheimsveien, den andre mot Professor Lochmanns gate. Fasaden mot Trondheimsveien er den mest artikulerte, med en særegen komposisjon, der vindusaksene er parstilte foruten i aksen lagt over hovedinngangen.

Gatefasadene er asymmetrisk komponert, med litt ulik aksefordeling. Vindusaksene har tilhørende smale og spisse eller brede og buede overdekninger. Overdekningene er ornamentert med kartusjer og grener i stukk. Annen etasjes vinduer er flankert av pilastre med kanellerte brystningsfelter. I fjerde etasje omgis vinduene av små, pussede kvadere. Takgesimsen har en enkel utførelse. Stiluttrykket preges av senhistorismens eklektisme, i det vesentligste nyrenessanse med nybarokke elementer. Gården har samme ornamentale utstyr som nabogårdene, nr. 16 og 20.

Fasaden mot Professor Lochmanns gate er betydelig enklere, med en uregelmessig komposisjon, og svært tette vindusakser. De ornamentale virkemidlene er forenklet, sammenlignet med hovedfasaden, men uttrykket er likevel beslektet, dog mer preget av enkel nyrenessanse. I 1978 ble gårdene underlagt rehabilitering.

Ved folketellingen anno 1900 hadde adressen 180 beboere fordelt på 36 leiligheter i de to bygningene. Her bodde blant andre fyrbøter i boktrykkeri Kristian Arnesen, trevarehandlerne Martin og Edvard Hansen, børstebinderske Lovise Nilsen, skifertekker Karl Jansson, dampskipsfører og midlertidig snekker Jens Bertinius Jensen, bruskjører Rikvald Olsen Kjos og skredder Hans Christian Thorstensen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Johan Storm Munch

Detalj fra tredje etasje.

Fasade mot Professor Lochmanns gate.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no