Arkitektur og historie i Oslo:
Trondheimsveien 24

Denne store hjørnegården til Conradis gate ble byggemeldt i 1895 for Dons og Mowinckel ved arkitekt Matheus Mosgaard, på en eiendom skilt ut fra Trondheimsveien 2b. Herrene Dons og Mowinckel lot samtidig oppføre nabogården, Trondheimsveien 26, også denne etter arkitekt Mosgaards tegninger. I 1899 tilhørte begge gårdene kandidat H. Mowinckel.

Gården er oppført i pusset tegl over fem fulle etasjer, og har brukket hjørne med tårnkuppel. Fasadene er regelmessig og nær symmetrisk komponert, der store kolossalpilastre over tre etasjer deler inn fasadene i felter med to og to vindusakser. Pilastrenes kapiteler er bygget på en jonisk variant. I flankene er aksene enkle. I femte etasje er pilastermotivet videreført som butte, grunne pilastre av enkel, toskansk type. Første etasjes vinduer er stikkbuede. Fasaden her er kvaderpusset, ned markante, smale sluttstener i stukk over de stikkbuede vinduene. Stiluttrykket er en eklektisk historisme preget av nyrenessanse og nybarokk. Sammen med nr. 26 danner gården en helhetlig komponert fasade med hjørnetårnene som flanker. I nr 24 har tårnhjelmen et uttrykk ganske likt det opprinnelige, kronet med en smijernsfjøy med årstallet "1895".

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 152 beboere fordelt på 27 leiligheter, og blant de mange beboerne var melkehandlerske Oline Pedersen, "Stadig tjenestgjørende Underofficer" Martin Jensen Oug, som var "Gaardsbestyrer af 5 Gaarde", sersjant og byselger Andreas Øderud, politikonstabel Ludvig Strand, "Damefriseurske" Wictoria Olsen, skipsfører Marius Jacobsen og syerske i kåpeforretning Alvilde Hansen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Matheus Mosgaard

Detalj av tårnkuppel.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no