Arkitektur og historie i Oslo:
Trondheimsveien 26

Denne store hjørnegården til Skjelderups gate ble byggemeldt i 1895 for Dons og Mowinckel ved arkitekt Matheus Mosgaard, på en eiendom skilt ut fra Trondheimsveien 2b. Herrene Dons og Mowinckel lot samtidig oppføre nabogården, Trondheimsveien 24, også denne etter arkitekt Mosgaards tegninger. I 1899 tilhørte begge gårdene kandidat H. Mowinckel.

Gården er oppført i pusset tegl over fem fulle etasjer, og har brukket hjørne med tårnkuppel. Fasadene er regelmessig og nær symmetrisk komponert, der store kolossalpilastre over tre etasjer deler inn fasadene i felter med to og to vindusakser. Pilastrenes kapiteler er bygget på en jonisk variant. I flankene er aksene enkle. I femte etasje er pilastermotivet videreført som butte, grunne pilastre av enkel, toskansk type. Første etasjes vinduer er stikkbuede. Opprinnelig var fasaden her kvaderpusset, men vinduene er siden forstørret, og med unntak av noen sluttstener i stukk er det meste av ornamentikk forsvunnet. Stiluttrykket er en enklektisk historisme preget av nyrenessanse og nybarokk. Sammen med nr. 24 danner gården en helhetlig komponert fasade med hjørnetårnene som flanker.

Gården ble rehablilitert i 1987. Tårnhjelmen er betydelig forenklet, sammenholdt med den i nr. 24, som har et uttrykk mer likt det opprinnelige.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 183 beboere fordelt på 26 leiligheter. Her bodde blant andre delikatessehandlerske Helene Olsen, dampskipsmaskinmester Carl Julius Møller, snekker og aksjeeier i Bygningssnedkernes co-operative Selskab Johan Thorvald Holm, jordmor Paula Myhre, faktor og trykkeribestyrer Andreas Bech og byggmester Carl Johan Olsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania Bys Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Matheus Mosgaard

Detalj fra annen etasje.Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no