Arkitektur og historie i Oslo:
Uelands gate 24

Denne beskjedne leiegården ble byggemeldt i 1897 for byggmester Nils Helgestad fra Toten, ved arkitekt Olaf Boye, på en tomt skilt ut fra Bjerregaards gate 70. Helgestad lot sent i 1890-årene oppføre flere gårder i dette området, som Bjerregaards gate 70 (arkitekt Boye), og Bjerregaards gate 66 og 68 (arkitekt S. I. Hansen).

Uelands gate 24 er bygget i pusset tegl over fem fulle etasjer, med saltak. Komposisjonen er regelmessig, og grunnleggende symmetrisk, med brede sideakser. Første etasje har opprinnelig vært kvaderpusset, men her er det utført flere endringer. Tredje og fjerde etasje er knyttet sammen med vertikal stukkbelistning, og mellom disse etasjene finnes ornamenterte brystningsfelter. Øverste etasje er svært enkelt artikulert. Stiluttrykket er en forenklet nyrenessanse. I 1909 ble gården rammet av en brann, og deretter reparert.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 61 beboere fordelt på ni leiligheter. Gårdeier Helgestad med familie bodde her, og blant leieboerne var overveivokter i Aker Hans Paulsen, syerske ved kåpefabrikk Ida Johanne Kølbel, maskinagent for Singer Jens Diskerud og sementstøper Nicolai Olsen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Olaf BoyeGeir Tandberg Steigan

 

© 2012 arc!/arkitekturhistorie.no