Arkitektur og historie i Oslo:
Ullevålsveien 69

På en parsell av Ullevålsveien 73 lot grosserer Nilsen i 1893 byggemelde en leiegård ved arkitekt Johan Storm Munch. Gården er en frittliggende treetasjes bygning oppført i pusset tegl. Hovedfasaden mot gaten er symmetrisk komponert med to fremskutte fløyer. Inngangspartiet er trukket inn mellom disse. Første etasje er kvaderpusset, mens de rene veggflatene i annen og tredje etasje har enkle horisontale bånd som markeringer. Både relieffvirkning og ornamentikk er nøkternt brukt. Stiluttrykket er nyrenessanse.

I 1899 tilhørte gården en E. Nicolaysen, og blant beboerne i gårdens syv leiligheter ved folketellingen året etter var murmester og arkitekt Edwien Thürmer, Kaptein og chef for 2. brigades underofficersskole August Prydz, Agent og Revisor, Bestyrer af Konkursboer Wilhelm Frithjof Paulsen og Pastor Søren Pederson.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)



Arkitektur og historie i Oslo

Johan Storm Munch

Til arc!s hovedside med navigasjon



Geir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!