Arkitektur og historie i Oslo:
Underhaugsveien 7

Denne gården ble byggemeldt i 1893 for grosserer og agent for Kongsberg Sølvverk Carl Fredrik Gornitzka, ved den innvandrede svenske arkitekt Carl Aaman, på en tomt skilt ut fra familien Gornitzkas gamle eiendom i Underhausveien 7. Denne hjørnegården danner sammen med den speilvendte gården i Underhaugsveien 9b en passasje fra den høytliggende villaeiendommen til selve gaten. Nr 9b ble også tegnet av Aaman for Gornitzka i 1893. Ved århundreskiftet sto fru Gornitzka som eier av Underhaugsveien 5, 7, 9 og 9b

Underhaugsveien 7 er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, og har brukket hjørne. De enkelt utformede gatefasadene er utstyrt med ulike varianter av kvaderpuss, med svært beskjedent artikulerte vindusåpningene. Komposisjonen er asymmetrisk, og gesimsen beskjeden. Stiluttrykket er en enkel variant av den eklektiske historismens nyrenessanse.

Ved folketellingen anno 1900 bodde i alt 57 personer i denne adressens 13 leiligheter. Blant beboerne her på denne tiden var ingeniør ved Thunes mekaniske verksted Thor Aas, telegrafbestyrer Johannes Reitan, handelsborger Tobias Seeland og stortingsstenograf Bernhard Emil Lønborg Jürgens.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/sok/1885Arkitektur og historie i Oslo

Carl AamanGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no