Arkitektur og historie i Oslo:
Uranienborgveien 11

Denne hjørnegården ble oppført samtidig med sitt speilbilde i nr. 9 på den gamle Haffners løkke i 1893. Den daværende eier av Haffners løkke, arkitekt Ingvar Hjorth, tegnet og bygget de to leiegårdene for egen regning. De to gårdene flankerte den gang oppkjørselen til løkkebygningen fra 1858. Sistnevnte bygning er senere revet.

Uranienborgveien 11 er oppført i pusset tegl over tre fulle etasjer, med forhøyet attika og hjørnetårn. Kortsiden mot Uranienborgveien har en grunnleggende symmetrisk komposisjon, med to siderisalitter som flankerer en smal midtakse som markeres med søyler og balusterbalkonger. Høyre akse har vært understreket av et tårnoppbygg, men et senere påbygg har gitt gården en full fjerde etasje. Den lange fasaden mot plassen mellom nr. 9 og nr. 11 er asymmetrisk komponert, men med et markant midtparti i form av en bred risalitt. Huset står i hellende terreng, og har mot gaten en høy underetasje med butikker. Første etasje er kvaderpussset, og i annen og tredje etasje er det pussede hjørnekvadere. Stiluttrykket er nyrenessanse. Bygningens hovedinngang er i nyere tid tilføyet en granittportal fra et revet hus. Denne portalen bærer innskriften MDCCCLX, altså årstallet 1860.

I 1899 tilhørte eiendommen, inkludert nr. 9 og Haffners løkke, overrettssakfører Christian Stang. Denne gården hadde, i likhet med nr 9, seks leiligheter. I løkkehuset fantes én husstand.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892, 1899
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Arkitektur og historie i Oslo

Ingvar Hjorth

Perspektiv fra plassen.

Fasade mot Uranienborgveien.

Detalj av gatefasade.

Detalj av granittportal.Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no